Räddad från avundsjuka!

När jag blev frälst 1981 var det första som hände att Gud tog avundsjukan ifrån mig.

Ordet "frälst" betyder "Frihalsad, att undgå hängning" och betyder ungefär att man står på en stol med huvet i en hängsnara men straxt innan någon sparkar undan stolen eller luckan öppnas under dig så kommer någon och säger; "Plocka ner honom, han ska inte hängas, han är fri." och du är räddad. Begreppet syftar troligtvis till det Bibelställe i Nya Testamentet där det står att "ondskan ska komma som en snara runt jorden."
Jag blev frälst straxt efter att min pappa skjutit sig i huvet. I Bibeln står det att "Gud tar hand om de faderlösa" så man kan väl säga att jag fick en sorts fribiljett till Gudskontakt - och jag kan lugnt säga att utan den livsförändringen hade jag inte levt idag.

Det första som hände var alltså att Gud tog avundsjukan ifrån mig. Eftersom det var så länge sen det hände nu så minns jag inte vad som driver en avundsjuk människa eller hur man mår när man lider av avund men en sak är klar att det är en sjukdom som saknar all form av logik.
I mötet med en avundsjuk person spelar det ingen roll hur man försöker anpassa sig för att blidka människan ifråga - avundsjukan fräter inom den avundsjuka människan ändå - så det måste vara en oerhört plågsam sjukdom. Den, avunden, hittar alltid en anledning att förpesta livet för såväl den avundsjuke som den avundade. Och en avundsjuk människa saknar, såvitt jag förstår, förmågan att skämmas och inse att problemet sitter i själva sjukdomen dvs hos den avundsjuke själv.

Det hörs på ordet att lider du av avundsjuka så är du en sjuk människa. Och såvitt jag förstår så är den enda möjligheten att bli botad och frisk att vända sig till Gud och be om hjälp, frälsning och befrielse.

Sudda, sudda, sudda ,sudda bort din sura min - Gud älskar dig! Evangelium betyder "Glädjebudskap". Sök där.

Deborah Englund

Populära inlägg