Onda och Goda människor - skillnaden enligt Bibeln.

Det finns två sorters människor på jorden - onda och goda - och dessa finns i alla kulörter och över hela jorden.
I Bibeln står det om hur de fallna änglarna kom till jorden och gjorde människornas kvinnor gravida. I 1 Moseboken kapitel 6 vers 2-4 kan man läsa:


1 Mosebok 6Svenska 1917 (SV1917)


Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem
sågo Guds söner att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i.
Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år.»
Vid den tiden, likasom ock efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga.

I Matteus 12:e kapitel vers 34 snäser Jesus av några människor med orden;

34 I huggormars avföda, huru skullen I kunna tala något gott, då I själva ären onda?  

han liknar alltså onda människor vid Huggormar. Och i Johannesevangeliets 8:e kapitel vers 44 säger Jesus:

Johannes 8:44
I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Detta är ingen liknelse utan vad Jesus tänker på när han uttalar dessa ord är de fallna änglarna som gjorde barn med människornas kvinnor.

Senare berättar han om detta i en liknelse:

Matteus 13:e Kapitel:

24 En annan liknelse framställde han för dem; han sade: »Med himmelriket är det, såsom när en man sådde god säd i sin åker;
25 men när folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.
26 När nu säden sköt upp och satte frukt, så visade sig ock ogräset.
27 Då trädde husbondens tjänare fram och sade till honom: 'Herre, du sådde ju god säd i din åker; varifrån har den då fått ogräs?
28 Han svarade dem: 'En ovän har gjort detta.' Tjänarna sade till honom: 'Vill du alltså att vi skola gå åstad och samla det tillhopa?'
29 Men han svarade: 'Nej; ty då kunden I rycka upp vetet jämte ogräset, när I samlen detta tillhopa.
30 Låten båda slagen växa tillsammans intill skördetiden; och när skördetiden är inne, vill jag säga till skördemännen: 'Samlen först tillhopa ogräset, och binden det i knippor till att brännas upp, och samlen sedan in vetet i min lada.'»

Ett annat ord för säd är sperma så vad Jesus pratar om är alltså de olika människosorterna som uppstog i samband med att de befruktades av fallna änglar. Från dessa fallna änglar härstammar ONDA människor.

Nu ska vi inte dra förhastade slutsatser och börja döma varandra och leta efter ondska hos varandra men man ska vara medveten om onda människor - och man ska undvika dem. Det finns ingen anledning att upprätthålla en relation till onda människor. De suger energi, är kontrollerande och den enda känsla de är kapabla till är avund gentemot andra människor - även om de är experter på att förklä sig; som ulvar i fårakläder. Men de ÄR falska och onda - de kommer endast för att "stjäla, slakta och förgöra"

I tidens ände kommer Gud att skilja fåren från getterna. (en Stockholmare eller stadsbo,,,har väldiga svårigheter att skilja ett rakat får från en get - de ÄR snarlika) 
Ett märkligt fakta i sammanhanget är att en normal hjärna och en psykopathjärna skiljer sig åt på så vis att den del av hjärnan som kallas Striatum är STÖRRE hos psykopaterna och från ovan har Striatum formen av ett gethuvud.

Psykopath brain


Mer läsning i ämnet: Hur en psykopat blir till. 
Forskning kring psykopaters hjärnor

Deborah Englund

Populära inlägg