Avundsjuka - en sjuka utan logik.

Finns det ondskefulla människor? Det enkla svaret är: JA!
Det finns människor som njuter av att skada andra så illa är det, och mest illa är det naturligtvis för de personer som inte förstår att de lever i en verkligt ond persons närvaro, en person som njuter av sin ondska och därför inte har några planer på att förändra sitt beteende.
En god person, en person som inte tycker sig ha rätt att hävda sig själv på andra människors bekostnad, har ofta svårt att förstå onda och elaka människor eftersom den typen av människa är så olik henne själv. I värsta fall kan hon inte ens tro att de personer som försvårar tillvaron för henne gör det medvetet och den villfarelsen är riktigt skadlig och till och med farlig.
Avundsjuka är en ondskefull egenskap och ofta drivkraften bakom mycket som orsakar problem i relationer.
Avundsjuka är en sjuka utan logik.
Mödrar kan vara avundsjuka på sina unga döttrar, äldre rundlagda damer på unga slanka flickor och orsakerna till avundsjuka kan radas upp i oändlighet och beror på vem man väljer att jämföra sig med. En rundlagd äldre dam som föraktfullt påpekar att den smala flickan är mager kan inte se det befängda i att jämföra sig med en ung flicka överhuvudtaget.
Avundsjuka personer förpestar för sin omgivning därför att de har ett inneboende högmod och en självömkan som gör att de jämför sig med personer de inte borde mäta sig med. Och avundsjuka människor kan inte se sin egen avund som ett problem, som en sjukdom, utan ser bara det faktum att de är i underläge inför det objekt de valt att jämföra sig med. De kan inte acceptera skillnaderna utan låter avundsjukan fräta på relationen och förpesta för såväl sig själv som för den som fallit offer för den sjuka personens bitterhet och ondska.
Den som får sin tillvaro förpestad av en avundsjuk person gör bäst i att undvika denne och söka sig till ett sällskap med liknande egenskaper och förmågor som sig själv eftersom hon inte kan förvänta sig ett tillfrisknande från den avundjuke personen.
Vissa människor måste man helt enkelt undvika för att inte ta skada, så enkelt är det. Mår man dåligt i människors närvaro finns det ingen anledning att upprätthålla relationen eller att forska i vad det beror på. För sin egen hälsas skull ska man fly skadliga relationer oavsett om det är släktingar eller "vänner" annars kan den som drabbas av ondska, avund och missunsamhet slösa bort flera år i onödan i väntan på förbättrade och kärleksfulla relationer och på så viss missa sina egna möjligheter att göra nått konstruktivt av sitt liv.

Deborah Englund

Populära inlägg