Tack och Förlåt - okända begrepp för Narcissisten

Att säga "Tack" eller "Förlåt" är ingenting som en narcissist ägnar sig åt - helt enkelt därför att de förstår inte varför man ska göra det och anledningen till att de inte förstår det är flera;

Narcissisten är Ego framförallt dvs en oerhört egocentrisk person med ett gigantiskt bekräftelsebehov. Jag, mig och mitt är vad som intresserar narcissisten.
Som jag tidigare skrivit om så är narcissismen en form av känslomässig utvecklingsstörning.

För att kunna be om förlåtelse till någon måste man förstå att man har sårat någon och för att säga tack måste man vara kapabel att känna tacksamhet. Ingenting av detta fungerar för en narcissist. För narcissisten har begrepp som "Tack" och "förlåt" inte en positiv betydelse överhuvudtaget eftersom narcissisten tycker att det är ord som snarare har en förnedrande betydelse.

Att behöva uttrycka tacksamhet är ett förnedrande inslag för en narcissist och alltså ingenting som är förenligt med narcissistens grandiosa självbild - däremot kan den underdåniga omgivningen gärna uttrycka såväl tacksamhet som beundran för att de har välsignats med den store narcissistens närvaro.

Ordet "förlåt" är av en än mer förnedrande betydelse för den grandiose narcissisten eftersom själva ordet indikerar att narcissisten skulle ha gjort något fel. Detta är helt främmande för narcissisten eftersom narcissisten omöjligt kan göra fel, säga fel eller såra någon annan eftersom narcissisten är felfri, störst, bäst och vackrast.

Så fungerar tankarna i narcissistens huvud kring begrepp som tack och förlåt.
I själva verket är det så att det är bland annat kring svårigheterna med dessa begrepp som den känslomässiga utvecklingsstörningen blir som lättast för omgivningen att förstå.

Narcissisten har ingen känslomässig anknytning till sin omgivning. Narcissisten vet visserligen när omgivningen behöver bestraffas för de oförrätter som narcissisten ständigt drabbas av - såsom utebliven beundran - men när det gäller de egna klavertrampen saknas känslomässiga signaler som berättar för narcissisten att NU - bör jag be om förlåtelse.

Gåvor och presenter är självklara för narcissisten sådana skall naturligtvis ges frikostigt till narcissisten - men det finns ingen anledning att tacka för sammalunda eftersom ingen gåva är god nog åt narcissisten.

Narcissisten är en trist och odräglig person således.  

Deborah Englund
 


Kommentarer

Populära inlägg