Utbränd hjärna, effekten av att umgås med narcissister

Man ska inte ta lätt på detta med narcissism. Det handlar om oerhört krävande individer som har en förödande effekt på sin omgivning.
Som jag tidigare varit inne på så är narcissisten emotionellt utvecklingsstörd eftersom vederbörande stannade i utvecklingen redan som spädbarn då vederbörande vägrade släppa sin plats i världens centrum, den som normala människor överger när de börjar interagera med sin omvärld. Narcissisten släpper aldrig på sin inbillade rätt att stå i världens centrum. Följdaktigen kommer narcissistens framtid att kretsa kring krav på uppmärksamhet och dyrkan från omgivningen.
Att försöka ha ett rikt liv och samtidigt umgås med narcissister är dömt att misslyckas. Narcissisten verkar trevlig i inledningsskedet men kommer stegvis att kräva att allting i individens liv kretsar kring narcissisten. Om personen är i besittning av gåvor och kreativitet kommer narcissisten sakta men säkert att äta upp dessa gåvor och göra dem till sina. De formligen stjäl personligheter, ideer och framtidsutsikter. Den som umgås i narcissistens närhet kommer att tystas för att samtidigt höra narcissisten upprepa de egna åsikterna och insikterna. De stjäl formuleringar samtidigt som de tystar och inskränker den som de stulit formuleringarna från. Detta sker stegvis. När narcissisten sugit musten ur en individ så att narcissisten inte har något mer att hämta från individen - så biter han huvudet av vederbörande. D.v.s. narcissisten tar det absolut sista av värde som individen har kvar, det kan till exempel vara ett företag eller andra ekonomiska resurser. Narcissisten är alltså en tjyv, en parasit som lever på andras tillgångar och ruinerar personen som de parasiterat på - för att därefter gå vidare till nästa offer och upprepa processen; "Bita sig fast, suga blod och döda."

Konsekvenserna av narcissistens övergrepp skiljer sig åt beroende på hur stark individen som narcissisten parasiterat på är. En person som har erfarenhet av narcissism kan vara medveten om vad som sker och därmed vidta de åtgärder som krävs för att skydda sin individualitet, sin personlighet och sina ägodelar och resurser samt se till att göra sig av med parasiten. Men, för en person som inte känner till hur en narcissist fungerar kan effekterna av parasitens inflytande ha förödande konsekvenser.
Att involvera sig med dessa personlighetsstörda parasiter är oerhört farligt oavsett hur stark man är som person. De är vampyrer och effekten de har på en person kan bäst liknas vid utbrändhet på alla nivåer.
En effekt är att man förlorar sin koncentrationsförmåga och minnet och inlärningsförmågorna försvagas. Det beror på att narcissisten kräver full uppmärksamhet på sig själv och personen som narcissisten parasiterar på förlorar sig själv i processen. Ingenting lämnas till individen. Individen som är utsatt för parasiten utplånas i processen eftersom vederbörande får ge all tid och kraft, alla gåvor och resurser, all kreativitet och alla framtidsplaner till narcissisten - samtidigt som vederbörande förnekas alla möjligheter till egentid och på så sätt aldrig har möjligheten att fylla på ny kraft och energi.
Att leva i närheten av en parasiterande, narcissistisk personlighet innebär att man är involverad i ständig dramatik. Det är draman utan innehåll, meningslös turbulens som har till syfte att tömma den friske personen på kraft så att narcissisten kan stjäla resurser från den friske individen - som kommer att bli sjuk under denna process. När kraften töms och den egna personligheten urlakas därför att narcissisten kräver all uppmärksamhet - så kan den friske individen börja uppvisa symptom på depression. I vissa fall kan dessa depressioner och förlusten av självkänsla och känslan av livsmening bli så påfrestande att självmordet tycks vara den enda utvägen. Att umgås med narcissister är således mycket farligt och därför bör samhället medvetandegöras om narcissismen och lära sig urskilja den här typen av mentalsjuk individ. Samhället behöver instrument för att oskadliggöra dessa individer. Ofta attraheras de av maktpositioner. Dock saknar de vision, mål och mening för sin maktlystnad och är således värdelösa i just ledarpositioner. Narcissister är kriminella parasiter och bör behandlas som sådana.
Det är berättigat att ställa sig frågan om narcissistiska individer verkligen har någon uppgift att fylla i samhället. Svaret på den frågan är att narcissisten inte hör hemma i ett väl fungerande samhälle och ett samhälle som inte sätter stopp för denna typ av mentalsjuk individ således aldrig kan bli väl fungerande.
Den enda känsla en narcissist är kapabel till är avundsjuka och det är känslan som driver narcissisten. Eftersom narcissistens avundsjuka är av grotesk art finns inga utsikter till tillfrisknande. Narcissisten vill ha allt den avundas och förgöra objektet för sin avund. Narcissisten hatar människor. Att göra sig av med dessa obehagliga individer är alltså ingen förlust. Tvärtom.

Deborah Englund

Kommentarer

Populära inlägg